Moderna-vaccin en fillers

Cosmetisch artsen, dermatologen en plastisch chirurgen zijn bekend met het feit dat vaccinaties bijwerkingen kunnen geven (of allergische reacties kunnen uitlokken) bij mensen die met fillers zijn behandeld. Men moet dan denken aan verdikkingen en roodheid ter plaatse van de ingespoten filler. Deze reactie komt doordat het immuunsysteem actiever is geworden door de vaccinatie, waardoor het immuunsysteem reageert tegen het lichaamsvreemde materiaal, de filler.

Het Moderna COVID Vaccin, dat recent op de markt is, maakt gebruik van RNA-technologie. Dat RNA voegt een stukje genetische code toe aan de menselijk cellen, die dit weer vertalen naar een code in viraal eiwit, dat het afweersysteem in staat stelt een ziekteverwekker te herkennen en onschadelijk te maken.

De Food and Drug Administration (FDA) in Amerika heeft in de afgelopen weken een aantal meldingen gekregen van artsen, die patiënten zagen die verdikking en roodheid ontwikkelden in hun lippen en op de jukbeenderen waar eerder fillers waren ingespoten. Deze reactie trad op na hun vaccinatie met het Moderna Covid Vaccin. Van de 15.184 gevaccineerde mensen werd deze bijwerking bij drie patiënten gezien. De behandeling bestond uit orale toediening van corticosteroïden en antihistamine. Alle drie de patiënten zijn restloos genezen. Tot nu toe zijn deze bijwerkingen alleen gemeld bij het Moderna Vaccin en niet bij het BioNTech/Pfizer Vaccin.

Het advies van de Amerikaanse autoriteiten aan artsen is om geen fillerbehandelingen uit te voeren in de 2 weken volgend op de tweede Moderna COVID vaccinatie. Hierdoor vermindert de kans op het krijgen van een ontstekingsreactie als gevolg van de verhoogde immuunrespons. Het lijkt verstandig om hieraan toe te voegen dat cliënten ook de twee weken voorafgaand aan een vaccinatie beter geen filler behandeling kunnen ondergaan. We zullen u hier in uw consult gesprek uitgebreid over informeren.

De risico’s van een besmetting/infectie met het COVID-19 virus zijn natuurlijk veel groter dan de reactie op het vaccin bij mensen die behandeld zijn met fillers.

Bron:

“Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee Meeting; FDA Briefing Document for Moderna COVID-19 Vaccine.” U.S. Food and Drug Administration, 17 Dec. 2020

“Facial Fillers and COVID-19 Vaccine.”

Lees verder